วาล์วเหล็กหล่อเหนียว KITZ Ductile Iron Valves

คิทซ์ เกทวาล์วเหล็กหล่อเหนียว Kitz Ductile Iron Gate valve
เกทวาล์ว หรือ วาล์วประตูน้ำ ที่ทำหน้าที่เปิด-ปิด ควบคุมการไหลของเหลว โดยการใช้งานควรจะเปิด-ปิดให้สุดไม่ควรเปิดครึ่งๆกลางๆเพราะจะทำให้วาล์วเสียหาย แล้วจะปิดไม่สนิท


ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

https://www.kitz.co.jp/english2/pdf/E-140-13.pdf

 


Visitors: 26,926