วาล์วทองเหลือง KITZ KITZ bronze & brass valve KITAZAWA

วาล์วทองเหลือง คิตาซาวา KITZ
Bronze & Brass Valves KITAZAWA
•  บอลวาล์วทองเหลือง คิทซ์ Ball Valve KITZ
•  ประตูน้ำทองเหลือง คิทซ์ Gate Valve KITZ
•  โกล๊บวาล์วสตีมทองเหลือง คิทซ์ Globe Valve KITZ
•  เช็ควาล์วทองเหลือง คิทซ์ Check Valve KITZ
•  วายสเตรนเนอร์ทองเหลือง คิทซ์ Y Strainer KITZ

 

ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่

https://www.kitz.co.jp/english2/pdf/E-101-21.pdf

 


Visitors: 26,923